W dniu 19 stycznia 2023r. Firma Enea Ciepło Sp. z o.o. zawiadomiła Spółdzielnię o podwyżkach cen ciepła. Zgodnie z przesłana informacją,  Ciepło wzrośnie  o około 40 % w cenach netto. Wyliczając nową zaliczkę za ciepło do ogrzania  mieszkań […]
Zarząd S.B.-M „WIELKOBLOKOWA” w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się dn. 8 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00
Telewizja Kablowa Dipol Sp. z o. o. od czerwca 2022 r. zaprzestanie dostarczać sygnał telewizji analogowej (Pakiet: MINI, MINI 1, MINI ROZSZERZONY, PODSTAWOWY).
Podwyżka cen energii cieplnej o ponad 8%
Na dachu budynku Spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej  została zamontowana pierwsza instalacja fotowoltaiczna składająca się z 27 sztuk paneli monokrystalicznych. Inwestycja jest w całości finansowana przez Spółdzielnię, gdyż w województwie podlaskim, nie stworzono możliwości  dotowania spółdzielniom mieszkaniowym tego typu […]
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców do udziału w projekcie „Zielona Ławeczka”
Obostrzenia w związku z pandemią