Osoby które nie udostępniły mieszkań w celu wymiany lub odczytu wodomierzy prosimy o pilny kontakt z administracją. Informujemy iż zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem  „ Nieudostępnienie lokalu w celu odczytu w przypadku braku możliwości wykonania odczytu zdalnego lub w celu wymiany wodomierzy, spowoduje, że rozliczanie dokonywane będzie wg norm zużycia stosowanych jak dla lokali nieopomiarowanych.”