Pierwsze założycielskie zebranie, na którym dokonano wyboru Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej miało miejsce 19 marca 1956 roku. Udział w nim wzięło 14 osób.
Do Rady Nadzorczej powołano:
– Zygmunta Niebrzydowskiego – przewodniczący
– Aleksandra Nikitorowicza – vice przewodniczący
– Mariana Dobkowskiego – sekretarz
– Władysława Giedrojcia – członek
– Antoniego Mickiewicza

Zarząd Spółdzielni stanowili:
– Eugeniusz Wiszowaty – Prezes Zarządu
– Zdzisław Karol Świątkowski – Vice Prezes

Postanowieniem Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku z dnia 03.01.1958 roku wpisano Spółdzielnię do rejestru sadowego pod nazwą Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Budownictwa Wielkoblokowego w Białymstoku. W 1973 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółdzielni na obecnie obowiązującą tj. Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „WIELKOBLOKOWA” w Białymstoku. Zarówno pierwszy plan działalności Spółdzielni jak i treść pierwszego statutu za najważniejszy cel uznawały zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, bytowych i kulturalno-społecznych swoich członków. Założeniem ówczesnych władz Spółdzielni kontynuowanym przez kolejne Zarządy, było stworzenie Spółdzielni, w której mieszkania byłyby przydzielane członkom w formie własnościowego prawa do lokalu. Zamierzenie to zostało w pełni zrealizowane. W skali Białegostoku jesteśmy jedyną Spółdzielnią o jednolitym własnościowym charakterze mieszkań, co umożliwia obecnie realizację przekształceń własnościowych polegających na przenoszeniu własności lokali mieszkalnych na członków Spółdzielni wraz z ułamkowym udziałem w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku.
Do 1970r funkcje Prezesa Zarządu pełnili kolejno społecznie:
– Mikołaj Wilczewski
– Wincenty Ławresz
– Henryk Kuzioła
– Tadeusz Łygasz
Rosnący potencjał Spółdzielni, konieczność prowadzenia bieżącej kontroli nad jej działalnością zdecydowały o zatrudnieniu z dniem 16.02.1970r Pana Włodzimierza Jabłonowskiego, który pełnił funkcje Prezesa nieprzerwanie przez okres 20 lat tj. do dnia 29.03.1990r. Następnie w kolejności chronologicznej funkcje etatowego Prezesa Zarządu Spółdzielni pełnili:
– Krzysztof Hryncewicz 29.03.1990 – 30.06.1990r
– Anna Linowska 01.07.1990 – 21.06.1991r
– Zdzisław Cisz 28.08.1991 – 31.12.1995r
– Tadeusz Krajewski 01.01.1996 – 23.07.1999r
– Helena Sańczyk 24.07.1999 – 30.09.1999r
– Eugeniusz Zysk 01.10.1999 – 24.03.2004r
– Stanisław Dmowski 25.03.2004 – 27.04.2004r oddelegowany członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (społecznie)
– Andrzej Adamski 28.04.2004 – 30.09.2010r
– Ignacy Andrukiewicz 01.10.2010
– Halina Matusik 20.06.2012 – 19.09.2012r oddelegowany członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Obecnie Prezesem Zarzadu Spółdzielni jest Leszek Wincenty Lachowski, który pełni tę funkcję od 01.09.2012r.
Pierwszym pracownikiem etatowym a zarazem o najdłuższym stażu pracy była Pani Pelagia Szymańska. Pracownikami którzy wykazali się równie długim okresem pracy byli : Pan Wądołowski Marek, Pani Niewińska Teresa oraz Pani Chojnowska Elżbieta.
Pierwszy budynek zrealizowany został w 1959r przy ul. Akademickiej 34, następny dopiero w 1965r przy ul. Podleśnej 1. Obecnie wchodzą one administracyjnie w skład osiedla WYGODA. Osiedle WYGODA zlokalizowane wzdłuż ulic Pułkowa i Wasilkowska zrealizowane zostało w latach 1970 – 1987. 
Następne osiedle KRASZEWSKIEGO zrealizowane zostało w latach 1983 – 1991
W latach 1991 – 2000 zrealizowane zostało osiedle NOWE MIASTO II
Ostatnią realizacją w naszej Spółdzielni była dobudowa klatki schodowej Dobra 14A na osiedlu KRASZEWSKIEGO, która została oddana do użytku 17.10.2002r. Od tego czasu Spółdzielnia realizuje cele statutowe w zakresie eksploatacji budynków oraz w zakresie działalności społeczno-wychowawczej na osiedlach.