AKTUALNOŚCI

Na dachu budynku Spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej  została zamontowana pierwsza instalacja fotowoltaiczna składająca się z 27 sztuk paneli […]
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców do udziału w projekcie “Zielona Ławeczka”
Podwyżka cen energii cieplnej
Obostrzenia w związku z pandemią
Podwyżka cen energii cieplnej

Kluby osiedlowe

KOLOR

Klub na osiedlu “Wygoda”

METEORYT

Klub na osiedlu “Kraszewskiego” .

LUPUS

Klub na osiedlu “Nowe Miasto”

KONTAKT

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa “WIELKOBLOKOWA”

Ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok

tel. (85) 878 90 21, (85) 878 90 22

email: wblok@interia.pl

NIP: 542 020 09 84, REGON: 000482967

Nr konta bankowego: 51 1020 1332 0000 1002 0026 4184


Po godzinach pracy AWARIE – 664 143 375

Pogotowie dźwigowe – 19282

Pogotowie ciepłownicze – 993

Domofony – 602 643 139

Domofony Wiejska 68A – 505 123 318

Informacja czynszowa – 570 800 187


CENTRALA, SEKRETARIAT, PREZES ZARZĄDU


tel. (85) 878 90 21(85) 878 90 22

email: wblok@interia.pl


Jolanta Niewińska – Stan. ds. samorządowych

kom. 664 143 246


SEKCJA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA


1. mgr inż. Dariusz Piszczatowski – Z-ca Prezesa d/s technicznych

kom. 602 370 2402.


2. architekt Karol Nowakowski – Insp. ds. architektoniczno-budowlanych

kom. 602 369 6923.


SEKCJA EKONOMICZNO – KSIĘGOWA


1. mgr Alicja Serwatko – Główna Księgowa – Pełnomocnik Zarządu


2. Barbara Dondziło – stan. ds. czynszów

  tel. 570 800 187- opłaty za lokale mieszkalne, zadłużenia, windykacje


3. Mirosława Giedzicz – stan. ds. gz- lokale w najmie, dzierżawy terenu,

  rozliczenie nieruchomości, kalkulacje, opłaty za wywóz nieczystości- garaże


4. Paweł Rybołowicz – stan. ds. gz i obsługi informatycznej

   – rozliczenie wody i c.o.


5. Piotr Gendzwiłł – księgowy


6. mgr Alicja Stańczuk – księgowa


STANOWISKO DO SPRAW CZŁONKOWSKICH I OBSŁUGI PRAWNEJ

NIERUCHOMOŚCI

mgr Marek Rembowski

– sprawy związane z członkostwem, przekształcenia

w odrębną własność, wieczyste użytkowanie, postępowania sądowe i administracyjne w zakresie nieruchomości,

– rejestry i zaświadczenia


STANOWISKO DO SPRAW OSOBOWYCH, UMÓW ORAZ ORGANIZACYJNO PRAWNYCH

mgr Marta Koczewskatel. 602 370 156


ADMINISTRACJA OSIEDLA WYGODA

ul. Wasilkowska 115-117 Białystok

mgr Anna Iwaniuk – Kierownik administracji

tel. (85) 675 25 12 kom. 664 143 061

email: wygoda.sbm@o2.pl


ADMINISTRACJA OSIEDLA KRASZEWSKIEGO

ul. Dobra 12

15-034 Białystok

mgr Katarzyna Gruender-Wróblewska – Kierownik administracji

tel. (85) 878 90 23kom. 664 143 059

email: kraszewskiego.sbm@o2.pl


ADMINISTRACJA OSIEDLA NOWE MIASTO II

ul. Wiejska 68

15-352 Białystok

Cezary Renberg – Kierownik administracji

tel. (85) 878 90 24 kom. 602 370 271

email: nowemiasto.sbm@o2.pl


KIEROWCA, ZAOPATRZENIOWIEC

Wiesław Waśkiewicz kom. 602 370 551
soap2day
location map for website