AKTUALNOŚCI

Wodociągi Białostockie podwyższają cenę wody oraz odprowadzania ścieków
Mieszkańcy budynku ul. Wiejska 62
27 czerwca 2024 roku o godz. 17.00 Zarząd S.B.-M „WIELKOBLOKOWA” w Białymstoku zwołuje […]

Świetlice osiedlowe

KOLOR

Osiedle „Wygoda”

METEORYT

Osiedle „Kraszewskiego” .

LUPUS

Osiedle „Nowe Miasto”

KONTAKT

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „WIELKOBLOKOWA”

Ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok

tel. (85) 878 90 21, (85) 878 90 22

email: wblok@interia.pl

NIP: 542 020 09 84, REGON: 000482967

Nr konta bankowego: 51 1020 1332 0000 1002 0026 4184


Po godzinach pracy AWARIE – 664 143 375

Pogotowie dźwigowe – 19282

Pogotowie ciepłownicze – 993

Domofony – 602 643 139

Domofony Wiejska 68A – 505 123 318

Informacja czynszowa – 570 800 187tel.: (85) 878 90 21(85) 878 90 22

email: wblok@interia.pl

Jolanta Niewińska – Stan. ds. samorządowych

tel.: 664 143 246
1. mgr inż. Paweł Praczukowski – Z-ca Prezesa d/s Techniczno-Eksploatacyjnych

tel.: 602 370 240

2. architekt Karol Nowakowski – Insp. ds. architektoniczno-budowlanych

tel.:. 602 369 692
1. mgr Marzena Aneta Rogowska - Zubrycka – Główny Księgowy

2. Barbara Dondziło – stan. ds. czynszów, rozliczenie wody

tel.: 570 800 187

- opłaty za lokale mieszkalne, zadłużenia, windykacje

3. Mirosława Giedzicz – stan. ds. gz

- lokale w najmie, dzierżawy terenu, rozliczenie nieruchomości, kalkulacje,

opłaty za wywóz nieczystości- garaże

4. Piotr Gendzwiłł – księgowy

5. mgr Alicja Stańczuk – księgowa, rozliczenie centralnego ogrzewania
mgr Marek Rembowski

– sprawy związane z członkostwem, przekształcenia w odrębną własność, wieczyste użytkowanie,

postępowania sądowe i administracyjne w zakresie nieruchomości,

– rejestry i zaświadczenia
ul. Wasilkowska 1

15-117 Białystok

Paweł Rybołowicz - p.o. Kierownika Administracji

tel.: (85) 675 25 12 kom. 664 143 061

email: wygoda.sbm@o2.pl
ul. Dobra 12

15-034 Białystok

mgr inż. Jan Kuc – Kierownik Administracji

tel.: (85) 878 90 23 kom. 664 143 059

email: kraszewskiego.sbm@o2.pl
ul. Wiejska 68

15-352 Białystok

Wiesław Górka – Kierownik Administracji

tel.: (85) 878 90 24 kom. 602 370 271

email: nowemiasto.sbm@o2.pl