Wodociągi Białostockie podwyższają cenę wody oraz odprowadzania ścieków