27 czerwca 2024 roku o godz. 17.00 Zarząd S.B.-M „WIELKOBLOKOWA” w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni