Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wielkoblokowa”
Kadencja 2017-2020(skład wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2017 roku)

Banach Andrzej

Klepadło Tomasz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Linkowski Janusz

Romańczuk Jerzy
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rutkowska Elżbieta

Samojlik Mirosław
Członek Komisji Rewizyjnej

Stasiewicz Norbert

Wyszyński Paweł
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Komisji Rewizyjnej

Zamojtuk Tomasz