Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wielkoblokowa”
Kadencja 2017-2020(skład wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2017 roku)

Banach Andrzej

Dąbrowski Dariusz
Członek Komisji Rewizyjnej

Joka Przemysław
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Klepadło Tomasz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Linkowski Janusz

Romańczuk Jerzy
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Samojlik Mirosław

Wyszyński Paweł
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Komisji Rewizyjnej

Zamojtuk Tomasz