Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wielkoblokowa”Kadencja 2022-2025(skład wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 czerwca 2022 roku)

Wysocka Irena
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Klepadło Tomasz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Łapińska-Krejza Marta
Sekretarz Rady Nadzorczej

Topór Wiktor
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kazberuk Piotr
Członek Komisji Rewizyjnej

Romańczuk Jerzy
Członek Rady Nadzorczej

Samojlik Mirosław
Członek Rady Nadzorczej

Sokołowski Piotr
Członek Komisji Rewizyjnej

Wyszyński Paweł
Członek Rady Nadzorczej