Skład Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wielkoblokowa”:

1. mgr inż. LESZEK WINCENTY LACHOWSKI – Prezes Zarządu
2. mgr inż. DARIUSZ PISZCZATOWSKI – Z-ca Prezesa d/s technicznych