Zarząd S.B.-M „WIELKOBLOKOWA” w Białymstoku zawiadamia o zarządzeniu głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się dn. 26 marca 2023 roku w godzinach 10.00 – 16.00 Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących głosowania na piśmie w […]