W dniu 19 stycznia 2023r. Firma Enea Ciepło Sp. z o.o. zawiadomiła Spółdzielnię o podwyżkach cen ciepła. Zgodnie z przesłana informacją,  Ciepło wzrośnie  o około 40 % w cenach netto. Wyliczając nową zaliczkę za ciepło do ogrzania  mieszkań należy  uwzględnić fakt, że do 31 grudnia 2022r obowiązywała obniżona stawka  VAT –  5%, od 1 stycznia w związku z końcem tarczy antyinflacyjnej stawka VAT na ciepło wzrosła do  – 23% co wpływa na wzrost cen o 18%.
Z uwagi na powyższe  informujemy,  iż w naszej Spółdzielni realna podwyżka zaliczek za ciepło  od 1 lutego wyniesie  średnio ok.  60%, ( wzrost cen netto ciepła ok. 39%  + 18% wzrost VAT + różnica VAT  3%  VAT za styczeń rozliczona na  pozostałe   do końca okresu rozliczeniowego  6 miesięcy)
Również skutkiem wzrostu cen energii cieplnej jest nowa kalkulacja kosztu podgrzania 1 m³ wody. Zaliczka na podgrzanie wody wyliczona dla  nowych taryf  ciepła i podatku VAT  będzie wynosiła  24,51 zł/m³.
Ostateczne rozliczenie zaliczek za ciepło z właścicielami  mieszkań nastąpi po zakończeniu sezonu rozliczeniowego za ciepło i otrzymaniu od dostawcy ciepła wszystkich faktur. 
Informujemy również, iż Administracje intensyfikują działania związane z oszczędzaniem  ciepła. Prosimy również naszych członków o racjonalne gospodarowanie zakupioną energią cieplną.

Główny Księgowy SBM Wielkoblokowa