Rada Nadzorcza S.B.-M. „Wielkoblokowa” ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno – Eksploatacyjnych, przy zachowaniu poniższych wymagań i zasad: Wymagania ogólne wobec kandydatów: • Wykształcenie wyższe magisterskie• Umiejętność kierowania i organizowania pracy• Co […]