Zarząd S.B.-M „WIELKOBLOKOWA” w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się dn. 8 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00