Zawiadomienie Członków Spółdzielni o głosowaniu na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia w drodze indywidualnego zbierania głosów