Na dachu budynku Spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej  została zamontowana pierwsza instalacja fotowoltaiczna składająca się z 27 sztuk paneli monokrystalicznych. Inwestycja jest w całości finansowana przez Spółdzielnię, gdyż w województwie podlaskim, nie stworzono możliwości  dotowania spółdzielniom mieszkaniowym tego typu inwestycji. Instalacja zasili pomieszczenia   zajmowane przez pracowników Spółdzielni  i będące w najmie. 

Odnawialne źródła energii (w tym fotowoltaika) są niewyczerpalnymi źródłami energii, tzw. zieloną energią, która nie zanieczyszcza środowiska oraz pozwala generować oszczędności.